- - in Công nghệ

Mục tiêu chính trong việc áp dụng công nghệ và kỹ thuật xử lý – bảo quản nông sản sau thu hoạch và chế biến chính là :

  • Giữ được chất lượng sản phẩm (hình dạng, màu sắc, hương vị, giá trị dinh dưỡng..)
  • Bảo vệ thực phẩm an toàn vệ sinh
  • Giảm lượng hao hụt trong thu hoạch và chế biến

Việc quản lý hiệu quả quá trình thu hoạch sẽ tốt hơn việc đưa ra bất kỳ công nghệ xử lý phức tạp nào,  điều đó giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đặt ra. Tùy vào mô hình sản xuất kinh doanh có thể sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, xử lý thu hoạch bằng công nghệ cao hoặc sử dụng công nghệ đơn giản, chi phí thấp để thích hợp hơn đối với khối lượng nhỏ. Mỗi loại sản phẩm nông sản có kỹ thuật riêng, công nghệ riêng trong quá trình thu hoạch và chế biến. Nắm được kỹ thuật và công nghệ cơ bản trong thu hoạch nông sản cùng chuỗi chế biến trực tiếp, Arofarm đã hoàn thành mục tiêu chính là giữ được chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm lượng hao hụt tối đa trong thu hoạch và chế biến nông sản.