- - in Công nghệ

Trong một thời gian ngắn thực hiện dự án, hiểu rõ tình hình biến đổi khí nậu qua 4 mùa trong năm, cộng thêm sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã khiến việc mưa nắng thất thường,ảnh hưởng không hề nhỏ tới quá trình sản xuất Nông nghiệp. Khắc phục tình trạng trên Arofarm quyết định áp dụng công nghệ tưới tiêu bán tự động. Qua quá trình áp dụng công nghệ tưới tiêu bán tự động đã cho thấy rất nhiều hiệu quả.

  • Giảm thời gian chăm sóc thủ công cho người lao động:
  • Cung cấp đủ nước cho cây trồng, tối đa hóa công việc chăm sóc:
  • Tự động điều chỉnh mức nước qua từng giai đoạn chăm sóc
  • Nâng hiệu quả kinh tế, nâng cao năng suất cây trồng
  • Nâng chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp