CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG NGHIỆP VIỆT

     Mở rộng dự án Arofarm chúng tôi quyết định đưa chương trình liên kết, hợp tác cùng các cơ sở hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất Nông nghiệp… nhằm thúc đẩy phát triển nền Nông nghiệp, tạo vùng nguyên liệu dồi dào, cung ứng cho thực phẩm sạc, an toàn, chất lượng không những phục vụ sản xuất mà còn phục vụ cả đời sống, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người người nông dân về kiến thức, phương tiện, đào tạo bài bản, đảm bảo đúng quy trình nuôi trồng theo tiêu chuẩn chất lượng VietGAP. nâng cao năng xuất sản xuất . Các công đoạn của quá trình này bao gồm

– Đào tạo hướng dẫn các cán bộ, các hộ nông dân, CBCNV farm về các quy trình sản xuất sạch, các quy định và các tiêu chuẩn để đạt được chất lượng sản phẩm

– Hỗ trợ tối đa về giống, công nghệ – kỹ thuật để các hộ nông dân yên tâm sản xuất

– Đưa hệ thống kiểm soát chất lượng để các hộ nông dân tự kiểm soát, có đánh giá kiểm tra thường xuyên của Arofarm trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch….

Để thực hiện chương trình này, AROFARM dự kiến sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, nhẳm tạo quy trình kiểm soát, Việc kiểm tra, giám sát cũng được triển khai hàng ngày sau đó thực hiện đánh giá kiểm định định kỳ và theo xác suất do hệ thống kiểm soát viên của AROFARM trực tiếp thực hiện. Đánh giá dựa theo cam kết theo tiêu chuẩn VietGap, cũng như chất lượng kiểm định về quy trình sản xuất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm thực tế.., AROFARM sẽ cam kết bao tiêu sản phẩm cho các Hộ sản xuất trên toàn thị trường. Trong đó, một  phần lớn sản lượng sẽ được sử dụng nguyên liệu sản xuất cho VINA AROMA; phần còn lại sẽ cung cấp cho các đối tác để phân phối ra thị trường.

ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC

Hợp tác với Arofarm khi bạn là
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình sản xuất kinh doanh có diện tích nông nghiệp > 1ha
Arofarm ưu tiên
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình sản xuất có các chứng chỉ về VietGAP, HACCP, VS ATTP
Arofarm có thể hỗ trợ
Sơ chế đóng gói, vận chuyển hàng hóa
Arofarm cam kết
Hỗ trợ giống, kỹ thuật công nghệ Kiểm tra, kiểm soát chất lượng Thu mua đúng hạn

Liên hệ

Nội dung*

Họ tên*

Email *

Phone*

LIÊN HỆ HỢP TÁC

Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Phone: (+84) 0225 266 6868 Fax: (+84) 0225 3 574 268
info@vnaroma.com
www.arofarm.com