CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn VietGAP
VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices), là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nambao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm
Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp là tiêu chí đánh giá hữu hiệu nhất đối với các mặt hàng tiêu dùng. Các tiêu chuẩn trong việc đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay làv ật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở sản xuất ban đầu nông lâm thủy sản, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Tiêu chuẩn HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm HACCP được kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Áp dụng công nghệ, kỹ thuật vào Nông nghiệp

Bằng việc thay đổi hoàn toàn việc trồng trọt manh mún, thủ công , Arofarm công nghệ, kỹ thuật mới vào canh tác, cơ giới hóa sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, rút ngắn công đoạn thủ công, cho năng suất cao và ổn định

Hệ thống tươi tiêu bán tự động

Nguồn nước là điều kiện không thể thiếu trong Nông nghiệp. Do vậy Arofarm đã xây dựng hệ thống tưới tiêu bán tự động nhằm chủ động trong vấn đề cung cấp độ ẩm trong quá trình phát triển của cây trồng

Chuyên gia về kỹ thuật nông nghiệp

Được nghiên cứu, học tập bài bản. Các chuyên gia về kỹ thuật nông nghiệp đã truyền đạt kinh nghiệm trồng trọt, hướng dẫn công nhân viên cách chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sau trồng trọt

Khí hậu nhiệt đới, ánh sáng tự nhiên

Hiểu rõ miền khí hậu nhiệt đới, là bài toán mở đối với phát triển Nông Nghiệp. Không những để lựa chọn giống cây trồng phù hợp, còn để chủ động trong việc chăm sóc trong suốt quá trình trồng cây

Nguyên liệu luôn tươi ngon

Nguồn nguyên liệu sau thu hoạch được đưa thẳng tới nơi sản xuất và tiến hành sơ chế. do vậy luôn đảm bảo sự tươi ngon

Chất lượng sản phẩm cao

Kết quả của toàn bộ quá trình là đưa ra sản phẩm cuối cùng với chất lượng cao nhất