- - in Đối tác

Arofarm luôn chú trọng trong việc ứng dụng các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc làm đất, làm luống,  gieo giống, phun tưới nước, thu hoạch …. đảm bảo sự cân bằng giữa 2 yếu tố lao động sản xuất và môi trường, đảm bảo mọi công việc được hiện đại hóa, giải phóng sức lao động của con người và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Hiện tại chúng tôi có sử dụng máy móc thiết bị của các nhà cung ứng Việt Nam như Xưởng cơ khi chế tạo máy Nông nghiệp Nam Ngoan, một số máy móc thiết bị của Công ty điện máy Toàn Cầu Star và một số máy móc thiết bị khác…