- - in Nông trường

Hành được trồng nhiều ở khu vực miền Bắc, triển khai phương án Arofarm, chúng tôi đã chú ý và tìm hiểu về phương pháp trồng hành củ, hành lá. sau quá trình trồng trọt, chúng tôi đã thu hoạch và nhận được kết quả rất tốt, Hành cũng có giá trị kinh tế cao, chúng tôi sẽ mở rộng tiếp diện tích trồng trọt loại cây gia vị này, đảm bảo nguồn cung ứng cho sản xuất và xuất khẩu..