- - in Nông trường

Nhờ nắm bắt được kỹ thuật, cách thức và phương pháp gieo trồng mà mô hình trồng ớt của Arofarm đã gặt hái được thành quả đầu tiên, tại đây chúng tôi áp dụng trồng các loại giống ớt cho hiệu quả kinh tế cao như Ớt Hàn Quốc TN-185, Ớt Ấn Độ TN-198, Ớt chỉ thiên TN-720, ớt chỉ địa GN-10….