- - in Nông trường

Arofarm chú trọng mô hình trồng riềng vì hiệu quả kinh tế cũng như giá trị mà riềng đem lại, Có nhiều loại riềng như riềng trắng, riềng đỏ, riềng vàng, Chúng tôi qua tìm hiểu đã lựa chọn hai loại riềng phù hợp với thổ nhưỡng của khu vực đặt AroFarm là riềng đỏ và riềng vàng, quá trình gây giống cũng đã thành công và những cây riềng đầu tiên đã nảy mầm xanh mướt. hứa hẹn một mùa thu hoạch rộn ràng sắp tới….